อาจารย์ เมธาพร กาญจนเตชะ คณบดีคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมอบรม “1212 ETDA Workshop ​สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์”

วันที่ 29 -30 มีนาคม 2566 อาจารย์ เมธาพร กาญจนเตชะ คณบดีคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมอบรม “1212 ETDA Workshop​สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์” โครงการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันและจัดการปัญหาธุรกรรมทางออนไลน์ ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล​โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช

Loading