บรรยากาศการอบรม “ภาษาจีนสำหรับผู้ประกอบการ แบบเร่งรัด ระดับต้น level 1 “

มากกว่าการเรียนภาษา คือเครือข่ายธุรกิจ 🧡💙✨

📌ม.วงษ์ ฯ ผลักดัน ผู้ประกอบการเรียนภาษาจีนเพื่อต่อยอดธุรกิจ

👏👏🇨🇳 บรรยากาศการอบรม “ภาษาจีนสำหรับผู้ประกอบการ แบบเร่งรัด ระดับต้น level 1 “ ผู้ร่วมอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียงภาษาจีน ไวยากรณ์พื้นฐาน การบอกจำนวนตัวเลข การใช้ลักษณะนามในบริบทที่แตกต่างกัน การถามราคา โดยฝึกออกเสียงกับเหล่าซือตัวต่อตัวอย่างเป็นกันเอง และจับคู่สนทนาถามตอบ 🇨🇳👏👏

📌คอร์สภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ มุ่งเน้นให้ท่านได้ฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาจีนเพื่อธุรกิจโดยเฉพาะ ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงชั้นสูง รูปแบบการใช้คำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจและสามารถนำมาใช้ได้จริงในการทำธุรกิจ

❗️ สมัครเรียนคลิกลิงก์ได้เลย ❗️  https://forms.gle/cQUSjRiGc9qfdmJU7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิเทศสัมพันธ์และบริหารสื่อสารการตลาด (IAIMC) โทร.044-009-711 ต่อ 125 หรือ เหล่าซือเอย 097-9636324