Saturday, December 2, 2023
News

สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำนักศึกษาร่วมงานมหกรรมสานพลังจิตอาสาเครือข่ายพลเมือง และเยาวชน “ปักธงสร้างเมือง”

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำนักศึกษาร่วมงานมหกรรมสานพลังจิตอาสาเครือข่ายพลเมือง และเยาวชน “ปักธงสร้างเมือง” โคราชเมืองปลอดภัย เมืองสร้างสรรค์ เมืองสร้างสุข เพื่อเด็กเยาวชนและทุกคน ณ เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ขอบคุณข่าวสารจาก : สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Loading