มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ Vongchavalitkul Smart University

Loading