ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 Link : เอกสารเพิ่มเติม

Read More

หลักเกณฑ์การประเมินภาระงานบุคลากรสายผู้สอน (อาจารย์) และบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2566

หลักเกณฑ์การประเมินภาระงานบุคลากรสายผู้สอน (อาจารย์) และบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2566 สามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ได้ด้านล่างนี้ หลักเกณฑ์การประเมินภาระงานบุคลากรสายผู้สอน (อาจารย์) หลักเกณฑ์การประเมินภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน เว็บไซต์กรอกภาระงาน https://i.vu.ac.th/hr/

Read More