#Dekvong67 เตรียมพบกับกิจกรรมหลากหลาย #ก้าวแรกก้าวใหม่ สุขใจที่ #MOREVONG รุ่นกวาง 4 ประจำปีการศึกษา 2567

พร้อมแล้วมาเจอกัน 10 มิถุนายนเป็นต้นไป #Dekvong67 เตรียมพบกับกิจกรรมหลากหลาย #ก้าวแรกก้าวใหม่ สุขใจที่ #MOREVONG รุ่นกวาง 4 ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมแล้วมาเจอกัน 10 มิถุนายนเป็นต้นไป #แล้วมาพบกันค่ะ ตารางกิจกรรม 10 มิ.ย. 67 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 11-12 มิ.ย. 67 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ “เด็กวงษ์” 13 มิ.ย. 67 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 14 มิ.ย. 67 กิจกรรม Freshy Vu Game 4 ก.ค. 67 กิจกรรมพิธีไหว้ครู 5 ก.ค. 67 กิจกรรมสร้างภาพภูมิรู้ทัน ปัญหาออนไลน์ 10 ก.ค. 67 กิจกรรมประกวด Freshy VU เตรียมพร้อมทุก #การเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างโอกาสให้ชีวิต #แบบมืออาชีพ ติดต่อสอบถาม 044-009711 ต่อ 101 สำนักพัฒนานักศึกษา ฟรีค่าสมัคร มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

Read More

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอแสดงความยินดีกับคณะและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเร่งรัดและขยายผล การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A Maser Class

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอแสดงความยินดีกับคณะและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเร่งรัดและขยายผล การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A Maser Class ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 จาก สป.อว. #VongchavalitkulUniversity #MOREVONG #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Read More

คณะศึกษาศาสตร์FansEdu ได้จัด ประชุมวิชาการทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 โดยมี สสอท. เป็นเจ้าภาพร่วมครั้งที่ 2

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 #คณะศึกษาศาสตร์FansEdu ได้จัด #ประชุมวิชาการทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 โดยมี สสอท. เป็นเจ้าภาพร่วมครั้งที่ 2 ขอขอบคุณ รศ. ดร. ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ “การศึกษาไทยในยุค Digital Transformation โอกาสและความท้าทาย” นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีก 6 ห้องย่อย โดยคณาจารย์และนักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน รวมทั้งสิ้น 71 บทความ

Read More

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารขวัญแก้ว มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล #คณะพยาบาลศาสตร์#มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล#ผู้ช่วยพยาบาล

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างสถานศึกษาเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ #คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างสถานศึกษาเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ (บนโลกใบเล็ก)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารขวัญแก้ว มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 Link : เอกสารเพิ่มเติม

Read More

หลักเกณฑ์การประเมินภาระงานบุคลากรสายผู้สอน (อาจารย์) และบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2566

หลักเกณฑ์การประเมินภาระงานบุคลากรสายผู้สอน (อาจารย์) และบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2566 สามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ได้ด้านล่างนี้ หลักเกณฑ์การประเมินภาระงานบุคลากรสายผู้สอน (อาจารย์) หลักเกณฑ์การประเมินภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน เว็บไซต์กรอกภาระงาน https://i.vu.ac.th/hr/

Read More

นายชัยบุญ ชัยสิริเจริญพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมาพร้อมคณะ เข้าพบอาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อาจารย์เมธาพร กาญจนเตชะ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และนางมณีฑิภาศ์ อาตมียะนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเทศสัมพันธ์และบริหารสื่อสารการตลาด

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายชัยบุญ ชัยสิริเจริญพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมาพร้อมคณะ เข้าพบอาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อาจารย์เมธาพร กาญจนเตชะ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และนางมณีฑิภาศ์ อาตมียะนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเทศสัมพันธ์และบริหารสื่อสารการตลาด เพื่อหารือข้อตกลงทางวิชาด้านการพัฒนาการศึกษาของผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยจะมีการลงนามข้อตกลงทางวิชาการต่อไป

Read More

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมกับ มูลนิธินักข่าวนครราชสีมาทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กับ มูลนิธินักข่าวนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมกับ มูลนิธินักข่าวนครราชสีมาทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดย ดร.ณัฐวัฒน์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กับ มูลนิธินักข่าวนครราชสีมา โดย นายรณกฤต สองเมือง ประธานมูลนิธินักข่าวนครราชสีมา

Read More