มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอแสดงความยินดีกับคณะและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเร่งรัดและขยายผล การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A Maser Class

📣มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

📣 ขอแสดงความยินดีกับคณะและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเร่งรัดและขยายผล การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A Maser Class

ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 จาก สป.อว.

#VongchavalitkulUniversity

#MOREVONG

#คณะวิศวกรรมศาสตร์

#คณะสาธารณสุขศาสตร์

#มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Loading