ประมวลภาพบรรยากาศ “พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Read More