อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และ บริษัท ซินเนอร์ยี่ซัน จำกัด โดย นายปริญ กัญจนาทิพย์ และ นายชัชชาย ขจีพรรณ กรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดย อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และ บริษัท ซินเนอร์ยี่ซัน จำกัด โดย นายปริญ กัญจนาทิพย์ และ นายชัชชาย ขจีพรรณ กรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิต 469.20 kwp

Read More

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ Vongchavalitkul Smart University

Read More

สวทช (NSTDA) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย อาจารย์ ดร.ปิติภูมิ โพสาวัง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยนิกร กุลวงษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำทีมวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ทีมวิทยากรอบรม“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue” จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 #สวทช (NSTDA) ร่วมกับ #มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย อาจารย์ ดร.ปิติภูมิ โพสาวัง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยนิกร กุลวงษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำทีมวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ทีมวิทยากรอบรม“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue” จังหวัดนนทบุรี ผ่านระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ สำหรับหน่วยงานราชการ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 113 หน่วยงาน ณ โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy fondue ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับการตอบรับเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชั่น Traffy Fondue อย่างเต็มรูปแบบ และมีประสิทธิภาพต่อไป

Read More

มอวงษ์ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.วิทชย เพชรเลียบ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 24-28 ตุลาคม 2566 ณ ลานมอลล์พาร์ค ชั้น 1 เดอะมอลล์โคราช โดยมีนพ.สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการฯ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน เครือข่ายโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย กลุ่มน้องๆ New Gen และประชาชนเข้าร่วมงาน

Read More