โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและตลาดนัดแรงงานบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566.

คลิก เพื่อเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและตลาดนัดแรงงานบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ link https://edu.vu.ac.th/edu2016/index.php/news-2/158-2024-01-11-06-51-26?fbclid=IwAR0uvRdpmLGVSGOSl42NXOTpSLg378kykHBCRzUT7M2AginuNQvP3rrNY6s

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารขวัญแก้ว มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยมีท่านอธิการบดี อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล ประธานเปิดกิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "จิตวิญญาณของความเป็นครู" วิทยากร ครูใหญ่อรรพล บัวพัฒน์ 2) การแสดงละครสั้น เรื่อง ครูสร้างคน 3) การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ ครูดีในดวงใจ 4) การประกวดภาพถ่าย เพื่อระลึกถึงพระคุณครู

Read More

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 2

โดยมีกำหนดการดังนี้  5-12 ม.ค.2567  ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และลงทะเบียน 14 ม.ค.2567 ปฐมนิเทศ 19 ม.ค. 2567 เปิดการอบรม  

Read More