Saturday, December 2, 2023

VU-News

 

VU Smart Farm เปิดจำหน่ายแล้ววันนี้…ที่ วียู สมาร์ทฟาร์ม ก่อตั้งขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

31 ตุลาคม 2566 อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรม ตัดผักไฮโดรโปนิกส์ ผักปลอดสารพิษ และจัดจำหน่าย ณ vu smart farm มหาวิทยาลัยวงษ์วลิตกุล พร้อมทั้งเปิดบ้านต้อนรับ

Loading

หลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอน
หลักสูตรอบรมระยะสั้น
แผนที่
หอพักสตรี วี.ยู.
ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
แหล่งความรู้ สังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ