มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University

VU_covera.png-ปก
588212_0
สแกนเพื่อแจ้งรับของที่ระลึก
Vu_InnovationW
พยาบาลเฉพาะทางใหม่-05
อบรมวิชาชีพพยาบาล
CoverNew24
dhjXHsmaap4
previous arrow
next arrow
คลิก เพื่อเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและตลาดนัดแรงงานบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566...
วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารขวัญแก้ว มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยมีท่านอธิการบดี อาจารย์...
สำนักวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เปิดรับข้อเสนอโครงงานเพื่อขอรับทุนสนับสนุนทุนวิจัยเชิงนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา (รอบที่2) ประจำปีการศึกษา 2566ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31...
31 ตุลาคม 2566 อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรม ตัดผักไฮโดรโปนิกส์ ผักปลอดสารพิษ และจัดจำหน่าย ณ vu smart farm มหาวิทยาลัยวงษ์วลิตกุล...
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอแสดงความยินดีกับทีม ฟุตซอล VU Futsal ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายการ IMANE INVITATION FUTSAL NORTHEAST UNIVERSITY 2023 จ.อุบลราชธานี...
วันที่ 24 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดย อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และ บริษัท ซินเนอร์ยี่ซัน จำกัด โดย นายปริญ กัญจนาทิพย์ และ นายชัชชาย ขจีพรรณ...
แผนที่
หอพักสตรี วี.ยู.