มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University

40 anv design(3)-13
สแกนเพื่อแจ้งรับของที่ระลึก
branner ประชุมวิชาการ
สแกนเพื่อแจ้งรับของที่ระลึก (1)
Vu_InnovationW
พยาบาลเฉพาะทางใหม่-05
การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐
อบรมวิชาชีพพยาบาล
VU PAGE
previous arrow
next arrow
ดาวน์โหลดเอกสาร...
เข้าร่วมประชุม “ประชาคมการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา” เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้รับรางวัลการเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรการศึกษา รางวัล “เพรชสาธร” Sathorn Award รางวัลประเภทองค์กรด้านการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการ...
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำนักศึกษาร่วมงานมหกรรมสานพลังจิตอาสาเครือข่ายพลเมือง และเยาวชน “ปักธงสร้างเมือง” โคราชเมืองปลอดภัย เมืองสร้างสรรค์ เมืองสร้างสุข...
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุรางคนา เมืองกลาง นางสาวจิรประภา ทูโคกกรวด นางสาวสโรชา สร้อยสองชั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย...
วันที่ 15 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ธวัชชัย ชาญสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.มารุต โคตรพันธ์...
แผนที่
หอพักสตรี วี.ยู.