มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University

VU_covera.png-ปก
588212_0
สแกนเพื่อแจ้งรับของที่ระลึก
Vu_InnovationW
พยาบาลเฉพาะทางใหม่-05
อบรมวิชาชีพพยาบาล
CoverNew24
dhjXHsmaap4
previous arrow
next arrow
พร้อมแล้วมาเจอกัน 10 มิถุนายนเป็นต้นไป #Dekvong67 เตรียมพบกับกิจกรรมหลากหลาย #ก้าวแรกก้าวใหม่ สุขใจที่ #MOREVONG รุ่นกวาง 4 ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมแล้วมาเจอกัน 10 มิถุนายนเป็นต้นไป #แล้วมาพบกันค่ะ...
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอแสดงความยินดีกับคณะและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเร่งรัดและขยายผล การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A Maser Class...
วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 #คณะศึกษาศาสตร์FansEdu ได้จัด #ประชุมวิชาการทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 โดยมี สสอท. เป็นเจ้าภาพร่วมครั้งที่ 2 ขอขอบคุณ รศ. ดร. ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์...
ภาพบรรยากาศ พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารขวัญแก้ว มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล...
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ #คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างสถานศึกษาเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง...
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 Link : เอกสารเพิ่มเติม...
แผนที่
หอพักสตรี วี.ยู.