มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University

40 anv design(3)-13
สแกนเพื่อแจ้งรับของที่ระลึก
branner ประชุมวิชาการ
สแกนเพื่อแจ้งรับของที่ระลึก (1)
Vu_InnovationW
พยาบาลเฉพาะทางใหม่-05
การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐
อบรมวิชาชีพพยาบาล
VU PAGE
previous arrow
next arrow
สำนักวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เปิดรับข้อเสนอโครงงานเพื่อขอรับทุนสนับสนุนทุนวิจัยเชิงนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา (รอบที่2) ประจำปีการศึกษา 2566ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31...
31 ตุลาคม 2566 อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรม ตัดผักไฮโดรโปนิกส์ ผักปลอดสารพิษ และจัดจำหน่าย ณ vu smart farm มหาวิทยาลัยวงษ์วลิตกุล...
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอแสดงความยินดีกับทีม ฟุตซอล VU Futsal ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายการ IMANE INVITATION FUTSAL NORTHEAST UNIVERSITY 2023 จ.อุบลราชธานี...
วันที่ 24 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดย อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และ บริษัท ซินเนอร์ยี่ซัน จำกัด โดย นายปริญ กัญจนาทิพย์ และ นายชัชชาย ขจีพรรณ...
วันที่ 24 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ Vongchavalitkul...
วันที่ 24 ตุลาคม 2566 #สวทช (NSTDA) ร่วมกับ #มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย อาจารย์ ดร.ปิติภูมิ โพสาวัง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยนิกร กุลวงษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์...
แผนที่
หอพักสตรี วี.ยู.