มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University

40 anv design(3)-13
สแกนเพื่อแจ้งรับของที่ระลึก
branner ประชุมวิชาการ
สแกนเพื่อแจ้งรับของที่ระลึก (1)
Vu_InnovationW
พยาบาลเฉพาะทางใหม่-05
การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐
อบรมวิชาชีพพยาบาล
VU PAGE
previous arrow
next arrow
วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.วิทชย เพชรเลียบ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการแสงนำใจ...
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ท่านอาจารย์ ปราณี วงษ์ชวลิตกุล ผู้ได้รับใบอนุญาต และท่านอธิการบดี อาจารย์ ดร. ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล...
จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โทร. 044-009-711 ต่อ 101 Fanpage :...
วันที่ 22 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดเตรียมความพร้อมและข้อมูลเพื่อเสนอตัวเป็น...
สำนักอธิการบดี ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อฝึกทักษะเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น...
อาจารย์ ดร.อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 และให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตรกับเด็กและเยาวชนดีเด่น...
แผนที่
หอพักสตรี วี.ยู.