มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University

40 anv design(3)-13
สแกนเพื่อแจ้งรับของที่ระลึก
branner ประชุมวิชาการ
สแกนเพื่อแจ้งรับของที่ระลึก (1)
Vu_InnovationW
พยาบาลเฉพาะทางใหม่-05
การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐
อบรมวิชาชีพพยาบาล
VU PAGE
previous arrow
next arrow
เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดโครงการบริการวิชาการร่วมกับโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เรื่อง “ประเมินภาวะซึมเศร้า...
วันที่ 14 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย อาจารย์ ดร. ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ...
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญชวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล #ส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล...
มากกว่าการเรียนภาษา คือเครือข่ายธุรกิจ ม.วงษ์ ฯ ผลักดัน ผู้ประกอบการเรียนภาษาจีนเพื่อต่อยอดธุรกิจ บรรยากาศการอบรม “ภาษาจีนสำหรับผู้ประกอบการ แบบเร่งรัด ระดับต้น level 1 “...
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัด ปฐมนิเทศ พร้อมทัศนศึกษาแก่นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี...
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ AIPH Committee ในการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประเมินความพร้อมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา...
แผนที่
หอพักสตรี วี.ยู.