มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University

VU_covera.png-ปก
588212_0
สแกนเพื่อแจ้งรับของที่ระลึก
Vu_InnovationW
พยาบาลเฉพาะทางใหม่-05
อบรมวิชาชีพพยาบาล
CoverNew24
dhjXHsmaap4
previous arrow
next arrow
วันที่ 24 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ Vongchavalitkul...
วันที่ 24 ตุลาคม 2566 #สวทช (NSTDA) ร่วมกับ #มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย อาจารย์ ดร.ปิติภูมิ โพสาวัง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยนิกร กุลวงษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์...
วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.วิทชย เพชรเลียบ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการแสงนำใจ...
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ท่านอาจารย์ ปราณี วงษ์ชวลิตกุล ผู้ได้รับใบอนุญาต และท่านอธิการบดี อาจารย์ ดร. ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล...
จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โทร. 044-009-711 ต่อ 101 Fanpage :...
วันที่ 22 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดเตรียมความพร้อมและข้อมูลเพื่อเสนอตัวเป็น...
แผนที่
หอพักสตรี วี.ยู.